Tr­ường THPT Trần Quốc Tuấn - Tp Quảng Ngãi http://thpttranquoctuanqng.edu.vn

NHỮNG CÁI ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG TRẦN QUÓC TUẤN Ở NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH QUẢNG NGÃI
24.08.2012


* Trường trung học đầu tiên và duy nhất ở tỉnh Quảng Ngãi có thời gian hoạt động liên tục và lâu nhất, từ năm 1955 đến nay.

* Có học sinh giỏi đạt giải quốc gia đầu tiên.

* Có học sinh giỏi đoạt giải quốc tế đầu tiên (Em Trương Mỹ Hạnh Trâm, đoạt Huy chương đồng quốc tế năm 1997, môn Sinh vật).

* Có phòng Vi tính đầu tiên trong các trường phổ thông ( Phòng vi tính được xây dựng 1990, đặt tại phòng Hiệu trưởng ngày nay 

         do các giáo viên tin học đầu tiên  phụ trách là: Lương, toàn, Huy, Hoa, Nghĩa, Nam, Phúc,Thành,...)

* Được nhận cở thi đua đơn vị xuất sắc đầu  tiên của UBND tỉnh tặng cho trường phổ thông.

* Được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì đầu tiên (Năm 1995)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * Được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất đầu tiên (Năm 2000)

* Một trong 3 trường THPT đầu tiên đạt chuẩn quốc gia.

* Trường đầu tiên có Hội trường lớn nhất, 480 chỗ ngồi ( Chỉ sau Nhà Văn hoá Lao động).

* Trường có Nhà tập đa chức chức năng và khu giáo dục thể chất  lớn nhất trong các trường phô thông.

* Trường có đội ngũ giaó viên được cử làm cán bộ quản lý giáo dục nhiều nhất 

 1/Thầy Trần Văn Thận, nguyên Hiệu trưởng đi làm Phó Hiệu trường Bí thư đảng bộ trường đại học SP Qui Nhơn năm 1978.

2/ Thầy Cao Văn  Kinh, nguyên Hiệu trưởng được điều lên làm Hiệu trưởng trường CĐSP năm 1980.

3/ Thầy Nguyễn Tấn Vinh, nguyên phó Hiệu trưởng được lên làm Hiệu trưởng trưởng THPT Lê Trung Đình.

4/ Thầy Trần Văn Anh, nguyên Phó Hiệu trưởng được lên làm Hiệu trưởng trường Chuyên Lê Khiết.

5/ Thầy Trần Hoài Hà, nguyên phó Hiệu trưởng được lên làm Phó Ban tuyên giáo tỉnh uỷ.

6/ Thầy Phạm Ngọc Thiệu, nguyên tổ trưởng tổ Hoá -Sinh được cử đi làm Hiệu trưởng trường THPT Số 1 Sơn Tịnh.

7/ Thầy Đoàn Hồng Khoa, nguyên tổ trưởng tổ Sử - Chính trị được cử đi làm Hiệu trưởng trường THPT số 2 Tư Nghĩa.

8/ Thầy Phạm Chí Dũng, nguyên Bí thư đoàn trường được lên làm Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

9/ Thầy Nguyễn Nhì, nguyên chủ tịch Công đoàn trường lên làm Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh.

10/ Thầy Phạm Bá Hối , nguyên gíáo viên được lên làm Phó Hiệu trưởng trường số 2 Tư Nghĩa và hiện nay là trưởng 

          phòng Hành chính-Tổng hợp Sở Giáo dục-Đào tạo.

            11/ Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, nguyên Phó Hiệu trưởng được đi lãnh đạo đài truyền hinh cáp ở TP Hồ Chí Minh.

            12/ Thầy Nguyễn Mạnh Hoan, nguyên giáo viên được lên làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Ngãi.URL của bản tin này::http://thpttranquoctuanqng.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=122

© Tr­ường THPT Trần Quốc Tuấn - Tp Quảng Ngãi contact: phannhattan@moet.edu.vn