Tr­ường THPT Trần Quốc Tuấn - Tp Quảng Ngãi http://thpttranquoctuanqng.edu.vn

Tổ Văn Phòng
11.04.2016

Tổ Văn Phòng
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY SINH Trình độ  ĐIỆN THOẠI GMAIL
1 Nguyễn Thị Mai Thanh Tổ trưởng  28/06/1969   ĐHTC   0914722460 maithanhtqt@gmail.com
2 Nguyễn Thị Trinh Tổ phó 23/04/1971  ĐHTC   0988170501 thitrinhtqt@gmail.com
3 Trần Thị Thu Thuỷ Nhân viên  12/06/1984 Trung cấp   01234250402 thuthuyvttqt@gmail.com
4 Dương Thị Hoà Nhân viên  05/07/1983  Trung cấp    0932418046  
5 Chế Thị Thanh Nguyện Nhân viên  05/05/1983  CĐ thư viện      0944948438  

            


URL của bản tin này::http://thpttranquoctuanqng.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=270

© Tr­ường THPT Trần Quốc Tuấn - Tp Quảng Ngãi contact: phannhattan@moet.edu.vn