Thông báo

lsvn
gd
violympic
vnedu
HCM

Trang nhất Trang nhất Bài giảng Trang nhất Văn bản ngành

Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp THCS, THPT năm học 2024-2025

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp THCS, THPT năm học 2024-2025

Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm hoc 2024-2025

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm hoc 2024-2025

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN

Phụ lục I: NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT (KHÔNG CHUYÊN) (Kèm theo Công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 3 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

 

Video

Hành Khúc TQT

Thời khóa biểu

học online
english