Thông báo

lsvn
gd
violympic
vnedu
HCM

Trang nhất Trang nhất Thời khóa biểu

TKB NĂM HỌC 2023-2024

Tuần TKB sáng TKB chiều Ngày áp dụng Ghi chú
01 Xem ở đây Xem ở đây 06/9/2023  
04 Xem ở đây      
05 Xem ở đây   02/10/2023  
07 Xem ở đây   16/10/2023  
08 Xem ở đây Xem ở đây 23/10/2023  
10 Xem ở đây   06/11/2023  
11 Xem ở đây Xem ở đây 13/11/2023  
12 Xem ở đây   20/11/2023  
13 Xem ở đây Xem ở đây 27/11/2023  
14 Xem ở đây   04/12/2023  
16 Xem ở đây   18/12/2023  
17 Xem ở đây Xem ở đây 25/12/2023  
18 Xem ở đây Xem ở đây 01/01/2024  
19 Xem ở đây Xem ở đây 08/01/2024  
20 Xem ở đây Xem ở đây 15/01/2024  
22 Xem ở đây Xem ở đây 29/01/2024  
27 Xem ở đây   18/03//2024  
28 Xem ở đây Xem ở đây 25/03/2024  
29 Xem ở đây   01/04/2024  
30 Xem ở đây   08/04/2024  
31 Xem ở đây   15/04/2024  

32
Link 1 
Link 2
  22/04/2024 Từ T2->T5 xem  Link 1
Từ T6->T7 xem Link 2
33 Xem ở đây   29/04/2024  Từ T5->T7
34 Xem ở đây   06/5/2024  
35 Xem ở đây   13/5/2024  

 

Video

Hành Khúc TQT

Thời khóa biểu

học online
english