Tr­ường THPT Trần Quốc Tuấn - Tp Quảng Ngãi http://thpttranquoctuanqng.edu.vn

DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
30.05.2021

DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022
 

Thời gian phát thẻ dự thi

14h ngày 31/05/2021 từ phòng 01-10

15h ngày 31/05/2021 từ  phòng 11 -20

16h ngày 31/05/2021 từ phòng 21-32

Địa điểm: Hội trường lớn trường THPT Trần Quốc Tuấn

Phát hiện sai sót Phụ huynh hoặc học sinh liên hệ SĐT: 0982270507 trân trọng!URL của bản tin này::http://thpttranquoctuanqng.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=525

© Tr­ường THPT Trần Quốc Tuấn - Tp Quảng Ngãi contact: phannhattan@moet.edu.vn