Tr­ường THPT Trần Quốc Tuấn - Tp Quảng Ngãi http://thpttranquoctuanqng.edu.vn

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 SAU PHÚC KHẢO NĂM HỌC 2021-2022
17.06.2021

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 SAU PHÚC KHẢO NĂM HỌC 2021-2022

 Theo quyết định số 821/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh sau phúc khảo vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của Giám đốc SGD và ĐT Quảng Ngãi. Nay nhà trường thông báo.


Danh sách học sinh trúng tuyển sau phúc khảo xem ở đây

 Chú ý:

        + Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển đến văn phòng nhà trường nhận phiếu đăng ký chọn ban ngày 24/07/2021 và nộp vào ngày 24/07/2021

         Đề nghị Phụ huynh và học sinh thực hiện đúng thời gian qui định. Trân trọng!

   


 


URL của bản tin này::http://thpttranquoctuanqng.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=526

© Tr­ường THPT Trần Quốc Tuấn - Tp Quảng Ngãi contact: phannhattan@moet.edu.vn