Thông báo

lsvn
gd
violympic
vnedu
HCM

Trang nhất Trang nhất Tổ chuyên môn Trang nhất Tổ Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh

Chủ nhật - 14/08/2022 21:55
Tổ Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh
STT Họ tên Ngày sinh Điện thoại Trình độ Ghi chú
1 Trần Thị Thu Hà 12/04/1970 0983827678 Thạc sĩ Tổ trưởng
2 Võ Thị Kiều Loan 16/10/1971 0988856903 Thạc sĩ Tổ Phó
3 Bùi Thị Kim Tuyến 16/09/1976 0911411346 Thạc sĩ Tổ viên
4 Đỗ Thị Kim Chung 02/10/1979 0905779909 Thạc sĩ Tổ viên
5 Nguyễn Thị Yến Hồng 21/11/1979 0979720211 Thạc sĩ Tổ viên
6 Lê Thị Minh Châu 04/06/1975   Đại học Tổ viên
7 Lê Chí Dũng 21/03/1981 0984020121 Đại học Tổ viên
8 Nguyễn Thị Minh Hương 01/01/1972 0985530290 Đại học Tổ viên
9 Phạm Thị Phương Loan 29/10/1973 0987046487 Đại học Tổ viên
10 Võ Thị Yến Loan 05/10/1968 0905760555 Đại học Tổ viên
11 Tạ Ngọc Tố Nữ 07/07/1970 0942196794 Đại học Tổ viên
12 Nguyễn Thị Nương 01/01/1976 0989696054 Đại học Tổ viên
13 Vũ Bảo Thoa 11/07/1979 0903308145 Đại học Tổ viên
14 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 16/10/1970 0919336928 Đại học Tổ viên
15 Nguyễn Thị Thanh Truyền 10/12/1981 0914091268 Đại học Tổ viên


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video

Hành Khúc TQT

Thời khóa biểu

học online
english