Thông báo

lsvn
gd
violympic
vnedu
HCM

Trang nhất Trang nhất Tổ chuyên môn Trang nhất Tổ Tin học

Tổ Tin học

Chủ nhật - 14/08/2022 21:59
Tổ Tin học

Tổ Tin học

Tổ Tin học
STT Họ tên Ngày sinh Điện thoại Trình độ Ghi chú
1 Trần Ngọc Toàn 20/12/1964 0914321469 Đại học  Tổ trưởng
2 Huỳnh Sinh 20/12/1973 0914735398 Thạc sĩ Tin học
3 Phan Nhựt Tân 12/10/1977 0982270507 Thạc sĩ Tin học
4 Nguyễn Thị Kim Phương 04/07/1975 0385102275 Đại học  Tin học
5 Nguyễn Thị Phượng Vĩ 20/12/1986 0396397528 Thạc sĩ Tin học
6 Trang Thị Minh Hương 19/09/1988 0989746091 Thạc sĩ Tin học


Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video

Hành Khúc TQT

Thời khóa biểu

học online
english