Thông báo

lsvn
gd
violympic
vnedu
HCM

Trang nhất Trang nhất Tổ chuyên môn Trang nhất Tổ Toán

Tổ Toán

Chủ nhật - 14/08/2022 17:22
Tổ Toán

Tổ Toán

Tổ Toán
STT Họ tên Ngày sinh Điện thoại Trình độ Ghi chú
1 Đặng Tấn Khoa 12/10/1971 0917526369 Thạc sĩ Tổ trưởng
2 Nguyễn Công Bằng 09/09/1985 0977682675 Thạc sĩ Tổ phó
3 Lê Thị Anh Đào 20/07/1987 0983450204 Thạc sĩ Tổ viên
4 Trần Thị Hồng Hạnh 03/05/1985 0822878878 Thạc sĩ Tổ viên
5 Trần Quang Hoan 28/06/1968 0946084857 Thạc sĩ Tổ viên
6 Nguyễn Thị Hồng 12/04/1977 0984816603 Thạc sĩ Tổ viên
7 Tôn Hoàng Khải 19/07/1993 339213117 Thạc sĩ Tổ viên
8 Trương Thị Mỹ Lệ 13/12/1974 0367522544 Đại học Tổ viên
9 Bùi Thị Uyên Linh 14/10/1988 0973420574 Thạc sĩ Tổ viên
10 Trần Thị Minh 03/07/1987 0935271474 Thạc sĩ Tổ viên
11 Phạm Thị Kim Quyên 01/01/1978 0948031270 Đại học  Tổ viên
12 Nguyễn Thị Lệ Thủy 10/10/1989   Thạc sĩ Tổ viên
13 Nguyễn Thị Hồng Trâm 26/07/1982 0905607081 Đại học Tổ viên
14 Phan Thị Thanh Tuyến 28/08/1980 0914617191 Thạc sĩ Tổ viên
Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: TQT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video

Hành Khúc TQT

Thời khóa biểu

học online
english